Ακίνητη Περιουσία Δήμου

Ακίνητη Περιουσία Δήμου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 12:21 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 17, 2019, 10:25 (EET)