Χρήσεις γης βάσει Διαταγμάτων

Πολυγωνικό επίπεδο με τις Χρήσεις γης βάσει Διαταγμάτων του Δήμου Χαλανδρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 12:24 (EET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 9, 2018, 16:01 (EET)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.859210872223983, 38.06488019976656],[ 23.859210872223983, 37.984595257917086],[ 23.778925930374506, 37.984595257917086],[ 23.778925930374506, 38.06488019976656], [23.859210872223983, 38.06488019976656]]] }