Διανομή Διαγραμμάτων Ρυμοτομίας

Πολυγωνικό επίπεδο με τη διανομή των Διαγραμμάτων Ρυμοτομίας του Δήμου Χαλανδρίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 13:40 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 13:35 (EET)