Διανομή Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

Πολυγωνικό επίπεδο με τη διανομή των Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Χαλανδρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 12:36 (EET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 9, 2018, 16:25 (EET)
spatial