Περιοχές εκτός Σχεδίου Πόλεως

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τις περιοχές που βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλεως

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 14:27 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 14:21 (EET)