Συντελεστές Οικοπέδων

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τις ζώνες των συντελεστών οικοπέδου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 15:25 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 15:23 (EET)