Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 14:10 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 14:07 (EET)