Διοικητικά Όρια Δήμου Χαλανδρίου

Γραμμικό θεματικό επίπεδο με τα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 13:45 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 13:40 (EET)