Τομείς όρων δόμησης

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς των όρων δόμησης στο Δήμο Χαλανδρίου. Για την ερμηνεία των ορίων των τομέων πρέπει να γίνει συνδυασμός με το λεκτικό των σχετικών διαταγμάτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 25, 2019, 14:30 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 25, 2019, 14:28 (EET)