Πολεοδομικό Όριο Περιοχής Μελέτης

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με το πολεοδομικό όριο της Πολεοδομικής Μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 14:58 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 14:56 (EET)