Όρια Περιοχών Πράξεων Εφαρμογής

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο τις περιοχές που έχει κυρωθεί Πράξη Εφαρμογής Όρια Περιοχών Πράξης Εφαρμογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 14:34 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 14:29 (EET)