Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τις ζώνες των συντελεστών αξιοποίησης οικοπέδου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 15:26 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 15:14 (EET)