Πολεοδομικές Ενότητες

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τα όρια των Πολεοδομικών Ενοτήτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 14:54 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 14:52 (EET)