Πράξεις Εφαρμογής

Πολυγωνικό θεματικό επίπεδο με τα οικοδομικά τετράγωνα όπως αυτά καθορίζονται κατά την Πράξη Εφαρμογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 24, 2019, 15:06 (EET)
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2019, 15:04 (EET)