Έκταση συνόλου δεδομένων

Οικοδομικά Τετράγωνα

Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα του Δήμου Χαλανδρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαρτίου 14, 2024, 10:03 (UTC)
Δημιουργήθηκε Μαρτίου 13, 2024, 13:23 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[ [23.78027206087151,38.003289808073], [23.78027206087151,38.04628797788043], [23.857631526414952,38.04628797788043], [23.857631526414952,38.003289808073], [23.78027206087151,38.003289808073]]]}