Έκταση συνόλου δεδομένων

Χώροι καταφυγής πολιτών σε περίπτωση σεισμού

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός. Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι χώροι καταφυγής, όπως μας έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής αναφέρονται για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες στα αρχεία που ακολουθούν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.patt.gov.gr/koinonia/politiki_prostasia/%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7/
Δημιουργός Περιφέρεια Αττικής
Τελευταία ενημέρωση Μαρτίου 13, 2024, 12:59 (UTC)
Δημιουργήθηκε Μαρτίου 12, 2024, 12:05 (UTC)
spatial {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.720779224843284,38.10641961828753],[23.720779224843284,37.97122251573282],[23.908415872881534,37.97122251573282],[23.908415872881534,38.10641961828753],[23.720779224843284,38.10641961828753]]]}